ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้าในตำบล ( 1 )
12.50%
ประปาหมู่บ้าน ( 1 )
12.50%
ถนน หนทาง ( 2 )
25.00%
การศึกษา ( 1 )
12.50%
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ( 1 )
12.50%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 2 )
25.00%