หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ พ.ศ.2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร์ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร์ 2 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในอบต. พ.ศ.2559 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.2545 (แก้ไข เพิ่มเติ หมวด 3) พ.ศ.2559 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินฯครู พ.ศ.2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2