หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(ปรับปรุง) พ.ศ.2562-2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต-ประจาปี [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศเจตจำนงนายก [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)