หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
" ตำบลน่าอยู่   คู่แหล่งเกษตรกรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
นายสมเกียรติ เพ็ญสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองยาว
วัดหนองยาว และ
วัดราษฎร์สามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ :: สามารถติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 78 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ประชาชนตำบลหนองยาว ร่วมกับอำเภอลาดยาว ทำพิธีเจริญพร [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 488 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เข้าร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 471 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขนาด 1ตัน สีดำห [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 88 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบริการงานช่างเขียนแบบ รอบเดือน ต.ค-ธ.ค 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 89 
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4527 ลว 26.11.63 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4528 ลว 26.11.63 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4529 ลว 26.11.63 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกร [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4530 ลว 26.11.63 ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญห [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4531 ลว 26.11.63 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจั [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 4532 ลว 26.11.63 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4533 ลว 26.11.63 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 4534 ลว 26.11.63 การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4539 ลว 26.11.63 หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการของ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4536 ลว 26.11.63 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมา [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ สายไร่นา [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.นาขอม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดำเนินการโครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถบรรทุก [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาขอม ประชาสัมพันธ์ เรื่องบทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
ยาหม่อง สมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
สนามกีฬาหนองยาว
 
 


จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง กลบหลุม , บ่อ พร้อมเก [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณข้ [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒ บริเวณข้างนา [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องจักรหนัก (แบคโฮ) ปิดคันกั้นน [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณประตูทางเข [ 6 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ สำหรับเครื่องพิมพ [ 19 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับการบริโภค ประจำปีงบประมาณ [ 2 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างบริการ งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่ [ 30 ก.ย. 2563 ]ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่ [ 30 ก.ย. 2563 ]จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน [ 29 ก.ย. 2563 ]เช่าการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เ [ 29 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือพัฒนาการเด็ก) ให [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ด้านร่างกาย , ด้านอ [ 25 ก.ย. 2563 ]

     

 
 
นว 0023.2/ว25365 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ก.ท.จ. และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ก.อบต.จังหวัด  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.4/ว1088 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25385 ประชุมพิจารณา ร่าง แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/25309 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25308 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25268 การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/1085 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการ การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25122 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/25124 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว25252 หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการของกรมทางหลวงชนบท  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/25266 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ มีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.4/ว25253 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.4/25271 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลฯ  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว25087 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นว 0023.3/ว25086 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นว 0023.3/ว25079 การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/ว25081 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/ว25106 การโอนเงินที่จัดเก้บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/ว25107 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ฯ  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/1083  จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
   
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาหมู่บ้าน
  ถนน หนทาง
  การศึกษา
  โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ช่องทางในการรับฟัง/ร้องเรียนด้านบริหารงานบุคคล (6 มิ.ย. 2563)    อ่าน 127  ตอบ 0  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (5 มิ.ย. 2563)    อ่าน 127  ตอบ 1  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (30 ม.ค. 2563)    อ่าน 1041  ตอบ 1   
 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
     
 
 
   
   
   
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองยาว
   
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ค. 2554
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓ โทรสาร : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,274,947 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก/
ร้องเรียนร้องทุกข์
๐๘๑-๑๑๔-๔๒๙๙