หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
" ตำบลน่าอยู่   คู่แหล่งเกษตรกรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
นางณัฐวรรณ จันทร์ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองยาว
วัดหนองยาว และ
วัดราษฎร์สามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ :: สามารถติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 


โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโร [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 109 


กิจกรรม การบรรยาย แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และคุณธรรมจร [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 48 


ประชุม กต. โดยมี นายเทอดพงษ์ แสงแมงทับ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ มีสุข ก [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 57 


ประชุมในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองยาว หนองยาวสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำป [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 40 


ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 


ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดเก็บข้อมูลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังห [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท พร้อมพับขอบเจาะตาไก่ ขน [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างทำบัตรประจำตัว อปพร. และวุฒิบัตร อปพร.ตามโคร [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท พร้อมพับขอบเจาะต [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
 
อบต.นครสวรรค์ออก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
อบต.ยางตาล [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล ประชาสัมพันธิ์กจิกรรมส่งเสริมพุทธศาศนา [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
ทต.เก้าเลี้ยว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2566 [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สร้อยละคร พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการ [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
ทต.เก้าเลี้ยว พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 3 มิ.ย. 66 [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.เก้าเลี้ยว พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
อบต.พันลาน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.เจริญผล ประกาศใช้ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการ ขนส่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
 
ดอกไม้จันทร์กลุ่มสตรีบ้านดอนเปร็ง
วิหารแดนสุขาวดี
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนน คส [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนน คส [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนน คส [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากา [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากา [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากา [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด ตามโครงการฝึก [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกภาคสนาม (ภาคปฏิบัติ) [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง Computer เลขพั [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมผิวจราจรถนนชำรุดโด [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เค [ 25 เม.ย. 2566 ]

     

 
 
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/402 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว2996 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/228 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
   
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาหมู่บ้าน
  ถนน หนทาง
  การศึกษา
  โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
จะขอติดตั้งประปาหมุ่บ้านติดต่อทางไหนได้ค่ะ (27 ก.พ. 2566)    อ่าน 89  ตอบ 1  
กิ่งไม้ข้างทางบริเวณหมู่ 2 บ้านดงหนองหลวง ยื่นออกมาทางถนน จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มา (9 ม.ค. 2566)    อ่าน 129  ตอบ 1  
ขอรับถังขยะได้ช่องทางไหนได้บ้างค่ะ (6 ม.ค. 2566)    อ่าน 121  ตอบ 1   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
     
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ค. 2554
 
   
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองยาว
   
 
 
E-Service
 
E-Servicer
ช่องทางการแจ้ง จัดเก็บขยะชุมชน
E-Servicer
ช่องทางการแจ้งขออนุญาต
ปลูกสร้างและขุดดินถมดิน
   
 
E-Servicer
ช่องทางการแจ้งซ่อมแซมประปา
หมู่บ้านและชำระค่าบริการ
E-Servicer
ช่องทางการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓ โทรสาร : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 15,552,934 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก/
ร้องเรียนร้องทุกข์
๐๖๔-๓๕๙-๐๗๙๘