หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
" ตำบลน่าอยู่   คู่แหล่งเกษตรกรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
นายสมเกียรติ เพ็ญสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองยาว
วัดหนองยาว และ
วัดราษฎร์สามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ :: สามารถติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 99 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ประชาชนตำบลหนองยาว ร่วมกับอำเภอลาดยาว ทำพิธีเจริญพร [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 514 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เข้าร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 492 
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง Computer และเครื่องสำรอ [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 2 ป้าย [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
 
อบต.วัดไทรย์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 299 ลว.19.01.64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 298 ลว.19.01.64 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 297 ลว.19.01.64 เเนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเเละการเบิกจ่ายเงิ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 296 ลว 19.01.64 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับส [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.147/ว 295 ลว.19.01.64 จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ตลาดวังซ่าน วันที่ 19 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาและทำความสะอาดBIG CLEANING DAY [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ช่องแค การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ครั้ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ด่ววนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 247 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 248 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศรับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 249 เรื่อง ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 250 เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
ยาหม่อง สมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
สนามกีฬาหนองยาว
 
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โด [ 13 ม.ค. 2564 ]จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงลูก [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒ รายการ ปร [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรร [ 22 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 9 ธ.ค. 2563 ]จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถ [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถ [ 24 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง กลบหลุม , บ่อ พร้อมเก [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณข้ [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒ บริเวณข้างนา [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องจักรหนัก (แบคโฮ) ปิดคันกั้นน [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณประตูทางเข [ 6 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ สำหรับเครื่องพิมพ [ 19 ต.ค. 2563 ]

     

 
 
นว 0023.3/1382 เปลี่ยนแปลงแผนตรวจติดตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1375 การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว0023.3/ว1372 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1374 แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/ว54 แผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/61 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/60 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเททโนโลยีสารสนเทศฯ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1406 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งเเวดล้อม  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1405 วันครู 16 มกราคม 2564  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1404 เเนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1410 แนวปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริการหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1027 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรเเสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว์เเพทย์ สาขาต่างๆ ประจำ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1183 เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1181 รายงานผลการปฏิบัติงานเเละผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เเละผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1186  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้เเก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1187 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมเเก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว1175 การเพิ่มประสิทธิภาพการครังท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1226 ประชาสัมพันธ์ สรรหาเเละพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1220 เเจ้งเเนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1228 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
   
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาหมู่บ้าน
  ถนน หนทาง
  การศึกษา
  โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 9  ตอบ 0  
ช่องทางในการรับฟัง/ร้องเรียนด้านบริหารงานบุคคล (6 มิ.ย. 2563)    อ่าน 175  ตอบ 0  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (5 มิ.ย. 2563)    อ่าน 164  ตอบ 1   
 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
     
 
 
   
   
   
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองยาว
   
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ค. 2554
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓ โทรสาร : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,980,293 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก/
ร้องเรียนร้องทุกข์
๐๘๑-๑๑๔-๔๒๙๙