หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
" ตำบลน่าอยู่   คู่แหล่งเกษตรกรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
นายสมเกียรติ เพ็ญสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
วิสัยทัศน์ อบต.หนองยาว
วัดหนองยาว และ
วัดราษฎร์สามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ :: สามารถติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 73 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ประชาชนตำบลหนองยาว ร่วมกับอำเภอลาดยาว ทำพิธีเจริญพร [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 481 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เข้าร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 463 
 
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขนาด 1ตัน สีดำห [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบริการงานช่างเขียนแบบ รอบเดือน ต.ค-ธ.ค 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบริการงานด้านสาธารณูปโภค เดือน ต.ค-ธ.ค 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออ [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ตำบลบางมะฝ่อ โดยได้รับการสนับสนุนก [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.เขาดิน 22 ต.ค.63 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาดิน 14 ต.ค.63 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาดิน พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาชายธง ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.ห้วยใหญ่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
อบต.พยุหะ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4113 ลว.22.10.63 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4114 ลว.22.10.63 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4115 ลว.22.10.63 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.สระทะเล [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
 

ยาหม่อง สมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

สนามกีฬาหนองยาว
 
 


ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ สำหรับเครื่องพิมพ [ 19 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับการบริโภค ประจำปีงบประมาณ [ 2 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างบริการ งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่ [ 30 ก.ย. 2563 ]ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่ [ 30 ก.ย. 2563 ]จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน [ 29 ก.ย. 2563 ]เช่าการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เ [ 29 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือพัฒนาการเด็ก) ให [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ด้านร่างกาย , ด้านอ [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิงและกู้ภัยที่ได [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายดินwonglebO;ทรายwongleb [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงและกู้ภั [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างค่าจ้างปรับปรุงประตูปิด-เปิด ฝายนายอารมณ์ เก [ 14 ก.ย. 2563 ]

     

 
 
นว 0023.3/ว23004 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว951 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23006 ขอเสนอโครงการ กฐินปลอดขยะ  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23019 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23035 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23059 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23086 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23055 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23056 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23092 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/22936 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22883 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว22940 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22952 ขอให้จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนอกเขตพื้นที่การประปาภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22834 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว 22844 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.5/ว22863 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว22876 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.4/936 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว22802 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
   
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาหมู่บ้าน
  ถนน หนทาง
  การศึกษา
  โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ช่องทางในการรับฟัง/ร้องเรียนด้านบริหารงานบุคคล (6 มิ.ย. 2563)    อ่าน 117  ตอบ 0  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (5 มิ.ย. 2563)    อ่าน 112  ตอบ 1  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (30 ม.ค. 2563)    อ่าน 1023  ตอบ 1   
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
     
 
 
   
   
   
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองยาว
   
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ค. 2554
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓ โทรสาร : ๐๕๖-๐๐๙-๕๒๓
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 4,850,230 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก/
ร้องเรียนร้องทุกข์
๐๘๑-๑๑๔-๔๒๙๙