:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ :: สามารถติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-28 กุมภาพันธ์  2555  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบหมายเหตุ
1 นายวันชัย  อดทน 01
2 น.ส.อุทุมพร  กลิ่นศรีสุข 02 ขาคุณสมบัติ


ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
    กำหนดการสอบในวันศุกร์ที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2555   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
    เวลา 09.00 -11.00 น. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและ  
                                  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
    เวลา 11.15 -12.00 น. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
                                  (สัมภาษณ์)
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ  วันที่  29  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555

                                                                                    
                                    บุญธรรม  ภูกันแก้ว
(นายบุญธรรม  ภูกันแก้ว)
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.พ. 2555 เวลา 14.15 น. โดย คุณ ศุภโชค ทิศสุวรรณ

ผู้เข้าชม 2535 ท่าน

 
 
 
 
 
     สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทร : ๐๕๖-๒๐๙-๐๒๐
     จำนวนผู้เข้าชม 892,501 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2554
     จัดทำโดย : NAXsolution.com