:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ :: สามารถติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหูช้างไปหนองยาว หมุ่ที่ 6 บ้านหนองหูช้าง ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
 

                                            
                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหูช้างไปหนองยาว  หมู่ที่ 6 บ้านหนองหูช้าง       ตำบลหนองยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์
                                              ----------------------------------------------
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
        1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหูช้างไปหนองยาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหูช้าง ตำบลหนองยาว        อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ (ปริมาณงานก่อสร้างกว้าง 5 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 69 ลบ.ม.) รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด
          
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   500,000   บาท และมีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหาราชการแผ่นดิน
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่     13     เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2555   ระหว่างเวลา  10.00น. ถึง
        12.00  น.   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว  
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2555 -24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 (ในวันเวลาราชการ) ยื่นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว และในวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 9.00 น.-16.30 น. ยื่นที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (ที่ว่าการอำเภอลาดยาว)

               และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  25  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ  2555  ตั้งแต่เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์                 (ที่ทำการอำเภอลาดยาว) ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000  บาท ได้ที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองยาว ระหว่าง    วันที่    11    เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2555    ถึงวันที่ 24  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.   2555    เวลา 9.00น. - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-56209020 ต่อ 11 ในวันเวลาราชการ

          ประกาศ ณ วันที่  10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2555

                     (ลงชื่อ)
                                                                                        (…นายบุญธรรม ภูกันแก้ว….)                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 10.38 น. โดย คุณ นฤมล เรืองเดช

ผู้เข้าชม 1496 ท่าน

 
 
 
 
 
     สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทร : ๐๕๖-๒๐๙-๐๒๐
     จำนวนผู้เข้าชม 892,506 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2554
     จัดทำโดย : NAXsolution.com